Søk plass

Alle som ønsker å søke plass i både private og kommunale barnehager i Sarpsborg, må sende søknad til kommunen først. Sarpsborg kommune har ett opptak pr barnehageår og søknadsfrist er 1.mars. Søknader levert etter fristen blir ikke tatt med under hovedopptaket og man har ikke rett på tilbud om plass.

Når hovedopptaket er ferdig og alle med rett til plass har fått tilbud, er det løpende opptak hele året.

Ønsker du å søke ditt eller dine barn hit til oss, følg linken under og send din søknad.

Søknadsskjema